כלי עבודה

כלי עבודה

כלי עבודה לניתוח מגרשים לצורך הקמת תחנת דלק

תוכנית מתאר ארצית להקמת תחנות דלק – תמ"א 18 תיקון 4

מפה מעודכנת המציגה גושים וחלקות – פורטל גאוגרפי לאומי

אתר המינהל לבחינת תוכניות בניין עיר החלות על הקרקע – ממ"י תב"ע

מידע על תוכניות, עררים ופרוטוקולים - משרד הפנים

קווים מנחים של השמאי הממשלתי להערכת שווי ועלות בנייה של תחנת דלק - קווים מנחים לתחנות דלק

ספירת תנועה על פי כבישים בישראל , לצורך הערכת כמויות תנועה – מחולל לוחות ספירת תנועה
צרו קשר לפרטים נוספים
refresh